DISC trainingen

Met behulp van DISC leer je jezelf en elkaar beter te begrijpen, waardoor communicatie en gedrag effectiever op de ander afgestemd kan worden en een betere samenwerking ontstaat.

Door het opstellen van een persoonlijk profiel krijg je inzicht in communicatie- en gedragsstijlen, onbewuste drijfveren, sterktes, valkuilen en groeimogelijkheden. Je wordt je ervan bewust hoe je gedrag op anderen overkomt en hoe je onder druk presteert.

Je leert verbeterpunten te signaleren en initiatief te nemen om deze door te voeren, wat leidt tot meer eigenaarschap. Door jezelf te motiveren om in actie te komen, om resultaten en doelstellingen te behalen op organisatie-, afdelings- en individueel niveau, zal je meer energie, plezier en prestaties genereren.

Effectief leidinggeven

Je wilt jezelf verder ontwikkelen in je (nieuwe) rol als leidinggevende, wetende wat je rol en positie zijn. Je wilt je eigen visie ontwikkelen.

In de training effectief leidinggeven leer je:

 • Het belang om te weten wat jouw leidinggevende en je medewerkers van je verwachten
 • Je kunt medewerkers effectief aanspreken en aansturen
 • Het ontwikkelen van je eigen visie op jouw rol als leidinggevende
 • Je kent je positie in de organisatie en hoe je bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelen

Onderwerpen tijdens de training:

 • Managen van verwachtingen
 • Ontwikkelen van een visie
 • Prioriteiten stellen
 • Invloed aanwenden
 • Wat zijn mijn kwaliteiten?
 • Zorgen voor jezelf, je medewerkers, je team en de toekomst.
 • Feedback geven en ontvangen

Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Het zelfbewust en goed voorbereid voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek, waarbij je het beste uit je mensen haalt en ze laat groeien en ze helpt resultaten te behalen.

In de training Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren leer je:

 • Het goed voorbereiden van gesprekken
 • De regie houden in het gesprek
 • Positieve en negatieve feedback geven en ontvangen
 • Managen van verwachtingen en maken heldere en duidelijke afspraken

Onderwerpen tijdens de training:

 • Voorbereiden van het gesprek
 • Helder en duidelijk communiceren
 • Positieve en negatieve feedback geven en ontvangen
 • Het voeren van een slechtnieuwsgesprek
 • Managen van verwachtingen en maken heldere en duidelijke afspraken
 • Omgaan met emoties

Situationeel leidinggeven

Iedere medewerker is anders, zowel qua persoon als qua ervaring. De manier waarop je ze aanstuurt is dus ook verschillend. Bij situationeel leidinggeven leer je de verschillende leiderschapsstijlen en kun je er makkelijk tussen schakelen.

In de training situationeel leidinggeven leer je:

 • Wat is je eigen natuurlijke stijl van leidinggeven?
 • Toepassen van de andere stijlen van leidinggeven
 • Medewerkers motiveren en stimuleren

Onderwerpen tijdens de training:

 • Wat is mijn natuurlijke leiderschapsstijl?
 • Voor en nadelen van mijn natuurlijke stijl
 • Verschillende leiderschapsstijlen
 • Effectief feedback geven op gedrag

Coachend leidinggeven

Als je wilt dat je medewerkers en team meer zelfsturend en zelfoplossend te werk gaan, gebruik je coachend leidinggeven. Je wilt met je team optimaal resultaat behalen door ieder de ruimte te geven zijn kwaliteiten maximaal te ontplooien.

In de training situationeel leidinggeven leer je:

 • Het ontwikkelen van je eigen coachingsstijl
 • Omgaan met lastig coachbare medewerkers
 • Het inzetten van tools waarmee je je medewerkers de ruimte geeft hun kwaliteit en capaciteit ten volle te benutten

Onderwerpen tijdens de training:

 • Jouw persoonlijke coachingsstijl
 • Combineren van coachen en leidinggeven
 • Zonder oordeel waarnemen en luisteren
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Verhogen van eigenaarschap, motivatie en zelfsturing
 • Coachend feedback geven
 • Coachen van de lastig coachbare medewerker

Persoonlijke effectiviteit.

Meer uit jezelf halen en invloed uitoefenen op je eigen gedrag in relatie tot anderen.

In de training persoonlijke effectiviteit leer je:

 • Waar heb je invloed op?
 • Loslaten van zaken waar je geen invloed op hebt
 • Grenzen aangeven
 • Opkomen voor jezelf zonder de relatie met de ander te beschadigen
 • Omgaan met weerstand
 • Omgaan met conflicten
 • Feedback geven en ontvangen

Onderwerpen tijdens de training:

 • Assertief gedrag, verbaal en non-verbaal
 • Omgaan met emoties
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met conflicten en weerstand
 • Helder communiceren